Ο Γονιδάκης Γρηγόριος, φυσικοθεραπευτής του performance 22 για δεύτερη συνεχεί χρονιά μαζί μας για να ενημερώσει τους νεαρούς αθλητές κυρίως για την πρόληψη τραυματισμών.